مجله نقشه برداری INSIDE GNSS
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2023

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS پوشش کامل از جدیدترین اخبار سیستم های ماهواره ای ناوبری جهانی GPS ، Galileo ، GLONASS ، BeiDou و سیستم های منطقه ای و تقویتی و فناوری های مرتبط را انجام می دهد.

مجله INSIDE GNSS MAGAZINE پوشش اصلی و بی طرفانه از سیاست ها ، برنامه ها ، مهندسی و برنامه های پیشرفته سیستم های GNSS و اپراتورهای آنها در ایالات متحده ، اروپا ، روسیه ، چین ، هند و ژاپن را فراهم می کند.

این گروه مهندسان ناوبری ماهواره ای ، طراحان محصول و یکپارچه سازی سیستم ها ، مدیران و رهبران صنعت و سازمان های دولتی مرتبط را هدف قرار می دهد. نسخه چاپی این مجله به 30،000 مشترک و مخاطب بین المللی می رسد و یک سوم از این خوانندگان در خارج از ایالات متحده زندگی می کنند.

در داخل INSIDE GNSS MAGAZINE به صورت نسخه دیجیتالی و بصورت آنلاین در حال چاپ و نشر است. نسخه های چاپی و دیجیتالی شش بار در سال منتشر می شود و نسخه های آن در ژانویه-فوریه ، مارس-آوریل ، مه-ژوئن ، جولای-آگوست ، سپتامبر-اکتبر و نوامبر-دسامبر منتشر می شود. یک خبرنامه الکترونیکی رایگان ، SIGNALS ، دو بار در ماه منتشر می شود. این برنامه شامل اخبار منحصر به فرد GNSS ، به روزرسانی برنامه و تحلیل سیاست ها است.

علاوه بر این ، وبینارهای فنی رایگان در طول سال و چندین بار در سال برنامه ریزی شده اند که شامل متخصصان و موضوعاتی همچون طراحی و استفاده از سیستم های بدون سرنشین ، ادغام GNSS / INS ، تکنیک های دقیق موقعیت یابی و موارد دیگر می شود.

کلیه محصولات ویراستاری INSIDE GNSS برای خوانندگان واجد شرایط رایگان است.

این مجله توسط ریچارد فیشر ، Inside GNSS Media LLC در Red Bank در نیوجرسی ایالات متحده آمریکا منتشر شده است. این شرکت توسط گلن گیبونز و الیزا اشمیتکنز در سال 2006 به عنوان بخشی از گیبونز رسانه و تحقیقات LLC ، یک شرکت خصوصی مستقر در یوجین ، اورگان ، ایالات متحده آمریکا تاسیس شد.

سردبیر گلن گیبونز 28 سال را صرف پوشش و اظهارنظر در مورد اخبار و تحولات GNSS کرده است. وی سردبیر مؤسس GPS World ، جهان گالیله و “خبرنامه جهانی GPS” بود.

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS

INSIDE GNSS MAGAZINE January / February 2023

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2023
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2023

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه ژانویه و فوریه 2023 می خوانید:

ON A COLLISION COURSE? WHY IT’S TIME TO UPDATE ATM

WORKING PAPERS | The fi rst deployment of the Korea Augmentation Satellite System (KASS)
GALILEO | An update on where it is today and where it’s headed
EMERGENCY RESPONSE | Low-RF CARS a promising solution for indoor navigation

INSIDE GNSS MAGAZINE November / December 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January November December 2022
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January November December 2022

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه نوامبر و دسامبر 2022 می خوانید:

NAVIGATING THE MOON AN APPROACH LEVERAGING TIME TRANSFER EARTH GPS

INDOOR POSITIONING | Combining Fingerprinting with Multipath Assisted Positioning
THE INERTIALIST | Introducing SIPHOG, A New High Performing, Low Cost Gyro Technology
WORKING PAPERS | Bicomplex Numbers for DualFrequency
Signal Processing

Working Papers Adopting Bicomplex Numbers for GNSS Meta-Signal Processing

The Future of Indoor Positioning A simplifi ed method combining two technologies.

INSIDE GNSS MAGAZINE September / October 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January September October 2022
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January September October 2022

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه سپتامبر و اکتبر 2022 می خوانید:

PROTECTING PNT MITIGATING JAMMING AND SPOOFING THREATS

SPOOFING DETECTION | Decomposing the CCAF of GNSS signals during attacks
WORKING PAPERS | GNSS authentication via an embedded navigation testbed
WARDING OFF ATTACKS | Verifying spoofi ng countermeasures based on sparse signal processing

Thwarting GNSS Spoofing Attacks

Detecting GNSS Spoofing

INSIDE GNSS MAGAZINE July / August 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January July August 2022
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January July August 2022

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه جولای و آگوست 2022 می خوانید:

INSIDE GNSS MAGAZINE May / June 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January May June 2022
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January May June 2022

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه می و ژوئن 2022 می خوانید:

VIRTUAL AIDING METHODS FOR GPS alternatives for assured PNT

THE INERTIALIST | Understanding Inertial Behavior
WORKING PAPERS | Impact of Ionospheric Scintillation on GNSS
GNSS SOLUTIONS | Implementing ARAIM

State of Play Launching XONA’s Ravens: Commercial Statnav from LEO

Working Papers: The ionospheric scintillation phenomenon

INSIDE GNSS MAGAZINE March / April 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January March - April 2022
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January March - April 2022

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه مارس و آپریل 2022 می خوانید:

LEARNING, MACHINE STYLE HOW TO SCHOOL MASS MARKET RECEIVERS FOR MORE ACCURACY

THE INERTIALIST | Fundamentals of Inertial Navigation
WORKING PAPERS | Meta-signal Processing for High Accuracy under Harsh Conditions
GNSS SOLUTIONS | Factors Driving the Future of Autonomous Vehicles

Deus in the Machina Gianluca Caparra, Paolo Zoccarato and Floor Melman

Working Papers Synthetic Meta-signal Measurements from Side-band Observations Daniele Borio and Ciro Gioia

Graphing a Way Out of Multipath Robust Navigation for Autonomous Vehicles and Robots Taro Suzuki

INSIDE GNSS MAGAZINE January / February 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January January - February 2022
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January January - February 2022

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه ژانویه و فوریه 2022 می خوانید:

DANCING THE SKIES GNSS+INERTIAL LIVE TESTING

WORKING PAPERS | Urban PPP with a Mass-Market Receiver
WASHINGTON VIEW | 5G, PNT and Air Safety
AUTONOMOUS VEHICLES | Multi-Radar Integration with GNSS, Inertial

Working Papers Precise Point Positioning in Urban Environments With a Low-cost Single-frequency Multi-GNSS Receiven

State of Play Signal Authentication, 5G and a Whole Lot of SatNav Trouble

Reliable and Accurate Positioning for Autonomous Vehicles and Robots

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه نوامبر و دسامبر 2021 می خوانید:

Enter LEO ON THE GNSS STAGE

WORKING PAPERS | Energy Effi ciency in Signal Acquisition
WASHINGTON VIEW | Location Privacy
GNSS SOLUTIONS | Factor Graphs for Visual-Inertial Odometry, Robotics and More

Galileo Control Segment Will Govern Next Launch for First Time

THE QUARTZ MEMS DIFFERENCE Narrowing the SWaP Gap for Tactical Grade IMUs under Real-World Conditions

Achieving More with Less (Cost, Size, Weight and Power) Innovation Accelerates Accelerometers into Higher Levels of Inertial Performance

INSIDE GNSS MAGAZINE September - October 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS July - September - October 2021
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS July - September - October 2021

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه سپتامبر و اکتبر 2021 می خوانید:

ENGINEERING SOLUTIONS FROM THE GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM COMMUNITY

MULTICORRELATOR + EKF | New Multipath Rejection Method
STATE OF PLAY | Galileo’s Elliptic Satellites Measure Up
DEEP SPACE | Balancing Lunar GNSS and Radio Astronomy

New Multipath Rejection Method Multicorrelator Receiver with Extended Kalman Filter

The Shielded Zone of the Moon : Jean-Luc Issler, Jean Pla, Alain Austruy, Damien Simon, Thomas Junique, Marion Aubault,

Are Elliptical Galileo Satellites Usable for RTK?

INSIDE GNSS MAGAZINE July-August 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS July - August 2021
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS July - August 2021

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه جولای و آگوست 2021 می خوانید:

BOOM! In-Air Refueling from a Pilotless Drone

ROBUST INTEGRITY | Multi-Sensor Error Characterization
WORKING PAPERS | GNSS Interference Mitigation
WASHINGTON VIEW | Homeland Security Analyzes PNT Threats

Real-Time Automated Aerial Refueling with Stereo Vision Overcoming GNSS-Denied Environments In or Near Combat Areas

GNSS Interference Mitigation: Modulations, Measurements and Position Impact

Evaluation of Sensor-Agnostic All-Source Residual Monitoring for Navigation

INSIDE GNSS MAGAZINE MAY/JUNE 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March May-June 2021
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March May-June 2021

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه می و ژوئن 2021 می خوانید:

داستان تصویر جلد مجله

محدوده موقعیت محافظت نقشه برداری شده برای یکپارچگی سیستم مدیریت خودروها

یک رویکرد جدید برای دستیابی به ایمنی مورد نیاز برای سطح 3 و بالاتر از خودمختاری ، در یک چارچوب ریاضی کامل برای پشتیبانی از تجزیه و تحلیل ایمنی ایجاد می شود ، در حالی که مرزهای موقعیت بسیار محدود را ارائه می دهد.

TIGHT POSITION BOUNDING FOR AUTOMOTIVE INTEGRITY

A new approach to achieving the safety needed for levels 3 and higher of autonomy builds on a thorough mathematical framework to support safety analysis, while delivering very tight position bounds.

UAVS | Multi-Antenna Vision-and-Inertial-Aided CDGNSS
WORKING PAPERS | An Easy Way to Track Galileo E5 AltBOC Signal
WASHINGTON VIEW | New Appointees Wrestle with Ongoing PNT Problems

INSIDE GNSS MAGAZINE March/April 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March April 2021
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March April 2021

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه مارس و آپریل 2020 می خوانید:

داستان تصویر جلد مجله

پایان بازی برای GNSS شهری استفاده Google از مدلهای سه بعدی ساختمان فرانک ون دیگلن عدم دقت در شهرها مداوم بوده و مشکل طولانی برای GNSS ، ایجاد بسیاری از تلاش برای راه حل و آشکار کردن عمیقا جاسازی شده است دشواری ها در این مقاله مروری بر راه حل Google ، عرضه در تلفن های Android و قبل / بعد از نتایج.

End Game for Urban GNSS Google’s Use of 3D Building Models

Frank van Diggelen Inaccuracy in cities has been the persistent and lingering problem for GNSS, engendering many attempts at a solution and revealing deeply embedded difficulties. This article provides an overview of the Google solution, the rollout in Android phones, and before/after results.

Unambiguous Meta-Signal Processing A Path to Code-Based High-Accuracy PNT

Catching a Ride Improvements to Position Accuracy for eMobility Applications

INSIDE GNSS MAGAZINE January/February 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2021
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2021

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه ژانویه و فوریه 2021 می خوانید:

داستان تصویر جلد مجله

ابر نقاط در مرتبط سازی داده های GNSS با کمک نقشه برداری سه بعدی
پل گرووز ، قیمینگ زونگ ، رمزی فراگر ، پائولو استیو مدل یکپارچه سازی منسجم گسترده با کمک اینرسی گیرنده GNSS نسبت به دریافت مستقیم حساس تر را با سیگنال ها نسبت به سیگنال های خارج شده هر زمان که گیرنده در حال حرکت داده ای ذخیره می کند را شبیه سازی کرده اند. GNSS با کمک نقشه برداری سه بعدی از پیش بینی ها استفاده می کند از این سیگنال ها NLOS هستند تا موقعیت را افزایش دهند الگوریتم ها هر دو روش می تواند دقت را در بهبود بخشد مناطق شهری بیش از یک عامل دو. مقاله است مزایای ترکیب آنها را بررسی می کند.

Supercorrelation Plus 3D Mapping-Aided GNSS

Paul Groves, Qiming Zhong, Ramsey Faragher, Paulo Esteves Inertially-aided extended coherent integration makes a GNSS receiver more sensitive to directly received signals than to reflected signals whenever the receiver is moving. 3D-mapping-aided GNSS uses predictions of which signals are NLOS to enhance positioning algorithms. Both techniques can improve accuracy in urban areas by more than a factor of two. this article investigates the benefits of combining them.

Link-Layer Coding A Way to Speed Up Next-Gen GNSS

Carpe Signum: Seize the Signal Opportunistic Navigation with 5G

INSIDE GNSS MAGAZINE September/October 2020

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS September October 2020
مجله نقشه برداری INSIDE GNSS September October 2020

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه سپتامبر و اکتبر 2020 می خوانید:

داستان تصویر جلد مجله

تخمین دقیق حجم توده ها

یک روش جدید دقیق نقشه برداری GNSS با دقت زیر یک متر برای مصرف کاربران طراحی شده است که جهت بهبود استفاده از برنامه هایی مانند واقعیت افزوده و ناوبری کم بینا مورد استفاده قرار می گیرد. سرویس های جدید تلفن های هوشمند Android RTK در یک محیط بی درنگ به دقت زیر 50 سانتی متر می رسند. آیا می توان این موارد را با PPP نیز استفاده کرد و تکنولوژی آن را تطبیق داد؟

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه جولای و آگوست 2020 می خوانید:

داستان تصویر جلد مجله

پیشتاز برای PNT مبتنی بر فضا

مسیر آینده، حرکت به جلو ماهواره فن آوری ناوبری نسل 3:
دیوید چاپمن ، جوآنا هینکس و جان اندرسون
ماهواره geosynchronous پیشرفته تولید شده در آزمایشگاه تحقیقات نیروی هوایی نسل بعدی موقعیت یابی ، پیمایش و زمان بندی فن آوری های موجود در فضا ، کنترل زمین و کاربرد در بخش های تجهیزات نقشه برداری و موقعیت یابی نسل جدید.

ادامه مطلب>

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2023

INSIDE GNSS MAGAZINE

On A Collision Course? Why It’s Time To Update ATM

JAN/FEB 2023

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March April 2023

INSIDE GNSS MAGAZINE

Urban Air Mobility – A Technique For Robust PVT

MAR-APR 2023

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January September October 2022

INSIDE GNSS MAGAZINE

Protecting PNT: Mitigating Jamming and Spoofing Threats

SEP-OCT 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January September October 2022

INSIDE GNSS MAGAZINE

Navigating the Moon: An Approach Leveraging Time-transfer Earth-GPS

NOV-DEC 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January January - February 2022

INSIDE GNSS MAGAZINE

Dancing the Skies: GNSS + Inertial Live Testing

JAN/FEB 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January March - April 2022

INSIDE GNSS MAGAZINE

Learning Machine-Style: How to School Mass-Market Receivers for More Accuracy

MAR-APR 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January May June 2022

INSIDE GNSS MAGAZINE

Virtual Aiding Methods for Assured PNT

MAY-JUN 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January May June 2022

INSIDE GNSS MAGAZINE

Geometric Beamforming: Improving Attitude and Position Accuracy in AV and AR Applications

JUL-AUG 2022

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS July - September - October 2021

INSIDE GNSS MAGAZINE

To the Centimeter With Smartphones

SEP/OCT 2021

INSIDE GNSS MAGAZINE

Enter LEO on the GNSS Stage

NOV/DEC 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS January February 2021

INSIDE GNSS MAGAZINE

Supercorrelation Inertially-aided Extended Coherent Integration Combats Multipath

JAN/FEB 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March April 2021

INSIDE GNSS MAGAZINE

Raytracing Powered by Google 3DMA

MAR/APR 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS March May-June 2021

INSIDE GNSS MAGAZINE

Tight Position Bounding for Automotive Integrity

MAY/JUN 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS July - August 2021

INSIDE GNSS MAGAZINE

BOOM! In-Air Refuling from a Pilotless Drone

Jul/AUG 2021

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS September October 2020

INSIDE GNSS MAGAZINE

Across the Lunar Landscape

SEP/OCT 2020

مجله نقشه برداری INSIDE GNSS November December 2020

INSIDE GNSS MAGAZINE

New GNSS Possibilities in Low-Earth Orbit

NOV/DEC 2020

INSIDE GNSS MAGAZINE

Spotted From Space

JAN/FEB 2020

INSIDE GNSS MAGAZINE

Flamingo

MAR/APR 2020

INSIDE GNSS MAGAZINE

CYBERSECURITY AND
ASSURED PNT

MAY/JUN 2020

INSIDE GNSS MAGAZINE

PNT RE-IMAGINED
EXPERIMENTAL SatNav

Jul/AUG 2020

در این شماره از مجله نقشه برداری INSIDE GNSS ماه مه و ژوئن 2020 می خوانید:

داستان تصویر جلد مجله

دقت محاسبه حجم توده ها

یک روش جدید ، دقت GNSS زیر متر را در قلمرو کاربری برای برنامه هایی از قبیل واقعیت افزوده و ناوبری کم بینایی هدف قرار داده است. سرویس های اخیر گوشی های هوشمند RTK اندروید در یک محیط زمان واقعی ، به دقت های زیر 50 سانتی متر دست پیدا می کنند. آیا اینها می توانند با داده های PPP مطابقت داشته باشند؟

ادامه مطلب>

مقاله ها

ضبط وبینار

یکپارچه سازی سه حسگر کم هزینه متفاوت ، پوشش ناوبری وسایل نقلیه در طیف وسیعی از محیط ها ، در وبینار ماه فوریه با عنوان “Automobile-Grade GNSS + Inertial for Navugable Robust” مورد بررسی و توضیح قرار گرفت. وبینار کامل ، اسلایدها و صدا ، هم اکنون برای مشاهده در دسترس است.

ادامه مطلب>

فناوری شکستن

دانش به دست آمده در مطالعه دقیق داده های GNSS / INS پس از پردازش از مانورهای هوایی بسیار پویا می تواند نظارت بر موقعیت را در کنترل ماشین ، کشاورزی دقیق و سایر کاربردهای صنعتی بهبود بخشد.

ادامه مطلب>

ستون ها و ویراستاری ها

پیشرفت در تقویت و پشتیبان گیری از PNT وارد شده است

پس از سالها تأخیر ، ما شاهد حرکت به سمت سرویس پشتیبان گیری برای PNT و اطمینان از این هستیم که دارندگان و اپراتورهای مهم زیرساخت ها برای محدود کردن آسیب پذیری گام برمی دارند.

ادامه مطلب>

اروپایی ها به سال 2020 نگاه می کنند

گالیله از طریق لنزهای پول ، دفاع ، Brexit و حوادث ناگوار دیگر در INSIDE GNSS MAGAZINE بخوانید.

سال خبرنگار اروپایی ما به طور کلی با دو رویداد پیش بینی کننده آغاز می شود: صبحانه مطبوعاتی ESA سال نو در پاریس و کنفرانس سیاست فضایی اتحادیه اروپا در بروکسل. این کار سختی است اما باید کسی این کار را انجام دهد.

ادامه مطلب>

واشنگتن نمای: دولت ایالات متحده بدن امنیتی را به امنیت نظامی خود می بخشد

کمیسیون ارتباطات فدرال استاندارد فنی را که دخالت در فرکانس رادیویی را تعریف می کند ، نادیده گرفت. این پنج کمیسر مجوز پخش زمینی قدرتمند در کنار گروه ماهواره ای را صادر کردند و دفاع ملی و زیرساخت های مهم را در معرض آسیب قرار دادند.

ادامه مطلب>