ترازیاب دیجیتال

ترازیاب دیجیتال گونه ای از نیوو است که می تواند هم به صورت آنالوگ و توسط میر (شاخص) معمولی و هم به صورت دیجیتال و به وسیله میر بارکد، اختلاف ارتفاع میان نقاط را اندازه گیری نماید.

این دستگاه توسط باتری تغذیه شده و معمولاً از دقت بالایی در اندازه گیری ارتفاع برخوردار است.

دسته ای از این دوربین ها حتی دارای حافظه نیز می باشند که کاربر می تواند چندین قرائت را درون آن ها ذخیره نموده و سپس در دفتر آن ها را تخلیه کرده و با آن ها کار کند.