ترازیاب دیجیتال

6 کالا

 • ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50

  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 150M

  تماس بگیرید
  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 150M نوعی از دوربین های نقشه برداری است که مشابه ترازیاب اتوماتیک بوده و تفاوت آن در این است که این دستگاه الکترونیکی و بسیار دقیق می باشد و توسط میر بارکد قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و ذخیره تا 2000 نقطه را نیز دارد.
 • ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50

  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 250M

  تماس بگیرید
  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 250M نوعی از دوربین های نقشه برداری است که مشابه ترازیاب اتوماتیک بوده و تفاوت آن در این است که این دستگاه الکترونیکی و بسیار دقیق می باشد و توسط میر بارکد قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و ذخیره تا 2000 نقطه را نیز دارد.
 • ترازیاب دیجیتال Leica سری Sprinter

  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 150

  تماس بگیرید
  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 150 ساخت Leica یک دوربین های نقشه برداری ترازیاب که با میر بارکد قابلیت اندازه گیری فاصله افقی و کد ارتفاعی را با دقت بالایی بدور از خطای انسانی در محاسبات دارد.
 • ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50

  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50

  تماس بگیرید
  ترازیاب دیجیتال لایکا Sprinter 50 ساخت Leica سوئیس ، توانایی اندازه گیری ارتفاع و همچنین فاصله افقی را تا میر (میر بارکددار) دارا است. این اندازه گیری فاصله و ارتفاع با کمترین خطای ممکن بدور از وقوع خطای انسانی به صفر می رسد.
 • ترازیاب دیجیتال پنتاکس سری BL-100

  ترازیاب دیجیتال پنتاکس BL-103A

  توقف تولید !
  ترازیاب دیجیتال پنتاکس BL-103A با دقت ترازیابی 0.3 میلیمتر در 1 کیلومتر و دقت فاصله یابی 10 میلیمتر، با بزرگنمایی 32X و حافظه 6000 نقطه است و تخلیه آن ها توسط USB یا کارت SD را دارا است.
 • ترازیاب دیجیتال پنتاکس سری BL-100

  ترازیاب دیجیتال پنتاکس BL-107A

  توقف تولید !
  ترازیاب دیجیتال پنتاکس BL-107A با دقت ترازیابی 0.7 میلیمتر در 1 کیلومتر و دقت فاصله یابی 10 میلیمتر، با بزرگنمایی 32X و حافظه 6000 نقطه است و تخلیه آن ها توسط USB یا کارت SD را دارا است.

ترازیاب دیجیتال گونه ای از نیوو است که می تواند هم به صورت آنالوگ و توسط میر (شاخص) معمولی و هم به صورت دیجیتال و به وسیله میر بارکد، اختلاف ارتفاع میان نقاط را اندازه گیری نماید.

این دستگاه توسط باتری تغذیه شده و معمولاً از دقت بالایی در اندازه گیری ارتفاع برخوردار است.

دسته ای از این دوربین ها حتی دارای حافظه نیز می باشند که کاربر می تواند چندین قرائت را درون آن ها ذخیره نموده و سپس در دفتر آن ها را تخلیه کرده و با آن ها کار کند.