ترازیاب اتوماتیک

ترازیاب اتوماتیک (نیوو) دسته ای از دوربین های نقشه برداری هستند که کاملاً آنالوگ بوده و کاربر از طریق مشاهده هدف از درون لنز دستگاه، می تواند عدد ارتفاعی روی میر را قرائت نموده و به این ترتیب، اختلاف ارتفاع میان نقاط را به دست آورد.