ویژگی خاص ترازیاب

ویژگی خاص ترازیاب بر اساس نوع ترازیاب (نیوو) دسته بندی انجام می گیرد.

ترازیاب ها معمولا به دو نوع ترازیاب اتوماتیک و ترازیاب دیجیتال تقیسم بندی می شوند.

ترازیاب های اتوماتیک که از قدیم الایام در نقشه برداری استفاده می شده است به نصب هم از ترازیاب های دیجیتال ارزان تر هستند هم سرویس و تعمیراتشان با هزینه کمتری انجام می پذیرد.

بنابراین می توان گفت بسیاری از کاربران و نقشه بردارن تمایل به خرید ترازیاب های اتوماتیک دارند.

اما ترازیاب های دیجیتال هم از لحاظ پیچیدگی ساختاری از ترازیاب های معمولی بالاتر هستند هم هزینه خرید و تعمیرات آن ها به مراتب از ترازیاب های اتوماتیک بالاتر است.

تنوع ترازیاب های دیجیتال از ترازیاب های اتوماتیک بسیار کمتر است و اکثرا توسط برند های خاصی تولید می شوند و مشتریان خاص خود را دارند.

برای استفاده از ویژگی خاص ترازیاب های دیجیتال تهیه میر بارکد دار الزامیست و نقشه برداران با داشتن میر بارکد می توانند از سرعت برداشت با ترازیاب های دیجیتالی به خوبی بهره مند شوند.
Levels Special Feature
Automatic Levels vs. Digital Levels
Digital automatic levels are a precise instruments used for precise leveling. Operation of digital levels is based on the digital processing of video indications of a coded staff. Levels Special Feature at the beginning of measurement a visual pointing of the instrument into the surface of leveling meter is performed. After that the instrument automatically points the focus of its optical system on the surface of the meter and then a rough correlation calculation is performed followed by the precise correlation. According to the data received in the processor of the instrument an exact distance from the axes of the instrument to the surface of the level meter is calculated. According to the information received by decoding the data from the photoelectric matrix the height of the level placing is calculated in the processor. During this operation the coded view of the meter is compared with information that saved in the memory of the instrument. The scope if this work includes resort of digital automatic levels and impact of their accuracy on construction measurements.
KEYWORDS coded staff, digital leveling, levelling error.