میر شاخص ترازیابی

میر شاخص ترازیابی جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین نقاط توسط دوربین های ترازیاب (نیوو) مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص ها به دو دسته ساده و بارکد دار تقسیم می شوند. میرهای ساده توسط ترازیاب های اتوماتیک و میرهای بارکد توسط ترازیاب های دیجیتال قابل استفاده می باشند.

جنس میر شاخص ترازیابی معمولا از آلومینیوم یا آلیاژهای زیر مجموعه آلومینیوم می باشد. آز آنجایی که ارتفاع میر به چهار یا پنج متر می رسد بنابر این استفاده از آلیاژهای آلومینیوم در عین سبکی وزن مقاومت بالایی را دارد و نقشه برداران می توانند در شرایط سخت پروژه های ساختمانی از این میر شاخص ترازیابی استفاده نمایند.

ضریب انبساط و انقباض این میرهای آلومینیومی بسیار کمتر و کنترل شده است تا در تغییرات دمایی بالا خطای کتری را در پروژه های ترازیابی ایجاد نماید.

مدل های قدیمی تر میر شاخص ترازیابی نوع چوبی و تاشو آن ها می باشد که توسط نقشه بردارن در قدیم استفاده می شده است و نقشه بردارن در گذشته ازین میر های تاشو استفاده می کردند.
Leveling Staff
Leveling staff are used to do the leveling in the surveying and construction projects using the automatic or digital levels.
Normal leveling staffs are used with automatic levels and barcoded levels are used with digital levels.
there are old types of leveling staffs that are foldable ones and made of woods that used by old surveyors.
New generation of Leveling staffs are made of aluminum and are telescopic ones. They are made up to 5 meters in length. since they are made of aluminum they are not heavy and carrying them is really easy.