تجهیزات جانبی

فروش تجهیزات جانبی نقشه برداری و اندازه گیری با بهترین قیمت و کیفیت
تجهیزات جانبی نقشه برداری و اندازه گیری معمولاً دارای قطعات و لوازم جانبی و کمکی برای دستگاه های پیشرفته تر نیز می باشند.

این محصولات برای کارکرد بیشتر و بهتر دستگاه نقشه برداری بسیار حیاتی بوده است.

حتی بدون برخی از آن ها، در بازدهی تجهیزات نقشه برداری اصلی خلل وارد خواهد شد برای مثال باتری ها و شارژر ها نقش کلیدی در کار کرد تجهیزات نقشه برداری الکترونیکی ماتتد توتال استیشن و تئودولیت و گیرنده های ایستگاهی GNSS  بازی می کنند. سه پایه های نقشه بردرای همچنین در پروژه ها بسیار مهم هستند.

اقلامی مانند ژالن، شاخص یا میر ترازیابی، انواع منشور و … جزو اقلام جانبی نقشه برداری می باشند. و باید توسط نقشه بردارن متناسب با نیازشان خریداری شوند.

از سوی دیگر در این دسته برخی از ابزارها و تجهیزاتی که در سایر گروه های اصلی قرار نمی گیرند، در این دسته گنجانده می شوند. متر های نواری که خود یک ابزار کامل هستند و در صنایع مختلف استفاده می شوند در این گرئه از ابزارها و تجهیزات جانبی قرار می گیرند. مترچرخدار نیز که در راهسازی و ریل سازی مورد استفاده قرار می گیرد.

مانند مترهای نواری و چرخ دار، تراز، زاویه سنج، قطب نما و … در این دسته می باشند.
Accessories for Surveying Equipment’s with best price and quality
Accessories for surveyor plays a crucial rule in construction and surveying jobs.
Accessories assist engineers to perform a task completely using their surveying instrument.
Some accessories are really important and without them surveyors can not use their total station or GNSS receivers or even automatic levels.