تراز لیزری

تراز لیزری با بهترین قیمت و امکانات
تراز لیزری امروزه تبدیل به ابزاری کاربردی و سودمند در امور ساخت و ساز، دکوراسیون و کابینت  و نقشه برداری شده اند.

این دستگاه ها بر اساس انتشار پرتو لیزر کار می کنند. ترازهای لیزری در انواع گوناگونی عرضه می شوند.

این محصولات پرکاربرد را می توان در 2 دسته کلی تقسیم بندی نمود.

تراز لیزری خطی و تراز لیزری دوار. ترازهای لیزری خطی پرتو لیزر را به صورت ثابت و به شکل خط و یا نقطه منتشر می نمایند.

برد اسمی ترازهای لیزری خطی معمولا کوتاهتر از تراز های لیزری دوار است.

تراز لیزری دوار دارای یک روزنه انتشار پرتو لیزر هستند که به کمک یک موتور قدرتمند به سرعت به دور محور اصلی آن چرخانده می شوند.

این روزنه به صورت چرخشی عمل کرده و کاربر یک خط یا دایره کامل را مشاهده خواهد کرد.

برد اسمی ترازهای لیزری دوار معمولاً زیاد است. با آشکارساز یا گیرنده نیز می توان این محدوده را افزایش داد.

این ترازها دارای دقتی بالا هستند. مناسب کار در فضاهای باز و زیر نور خورشید نیز می باشند.
Laser Levels with Best price and Quality
Laser levels or line lasers are one of the well known products in many industries specially in contraction.
Laser levels works based on the emission of laser light in form of vertical and horizontal line and with a help of magnetic compensator they can provide a leveling line.
Laser level are provided in different models and different brands which one of the most well known brands in the market is Leica geosystems.
Indeed we can categories laser levels based on the laser color into red and green lasers.
We also can categorized them based on the number of and shape of the line they can give the users.
The simples models can provide a cross line which is one horizontal and the other one is vertical and this line can very from 140 degree up to 360 degree.
Some professional models of the laser levels can also give user some plump laser point for plumping. the number of laser plump point can vary from two to five and even six points.
There are some models of laser levels that are 3D and can give users 3 circular 360 degree lines in space that are making 90 degree angle with each others.
The last but the not the least model are the motorized laser levels that equipped with motor inside of them so the laser point can rotate along the core axis to provide the users with constant laser level line for really professional and industrial jobs.
The most well known brands of manufacturing rotating lasers is BMI Germany with best and high quality products.