ژالن در نقشه برداری برای حمل انواع منشور به کار می رود و بیشتر در عملیات های گوناگون نقشه برداری و برداشت یا پیاده سازی نقاط به کار می رود.

ژالن ها علاوه بر جنس و کیفیت ساخت به دو نوع ژالن های کشویی و ژالن های دو تکه که با پیچ به هم متصل می شوند تقسیم می گردند. ژالنهای کشویی معمولا بخاطر تکیه افراد ممکن است از محل بست اصلی بشکنند یا ترمز گیره داخلی آن ها به مرور زمان کارایی خود را از دست بدهد. ژالنهای دو تکه قابلیت تغییر ارتفاع را مثل ژالنهای کشویی ندارند ولی دوام بالایی دارند و به ندرت دچار خرابی می شوند.

این تجهیزات کارآمد معمولاً به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

ژالن آلومینیومی : برای فرآیندهای معمول نقشه برداری مانند برداشت نقاط (اوپوگرافی)، پیاده سازی و … به کار می رود.
ژالن کربنی : از جنس فیبر کربن هستند که بسیار سبک وزن و در عین حال کاملاً مقاوم بوده و بیشتر برای حمل تجهیزات گیرنده های GPS و GNSS از آن ها استفاده می شود.

Pole
Pole ‘s are using in surveying for carrying prism for total stations. Pole are divided into two categories of telescopic and two parts. in terms of material poles can be made of aluminum and carbon. Usually carbon poles are expensive and used for GNSS receivers and aluminum poles are less expensive and used for prism in surveying job.
There are poles manufacture in different heights from 2 meters to 5 meters. usually carbon poles are made up to 2.5 meters. but the prim poles can reach to 5 meters height but the price goes really high since the thickness of material used for such poles increases a lot.