تئودولیت

6 کالا

 • تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-500

  تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-502

  تماس بگیرید
  تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-502 ساخت ژاپن و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود.دارای دقت زاویه ای 2 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.
 • تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-500

  تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-505

  تماس بگیرید
  تئودولیت الکترونیکی PENTAX ساخت ژاپن است و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود. مدل ETH-505 دارای دقت زاویه ای 5 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.
 • تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-500

  تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-510

  تماس بگیرید
  تئودولیت الکترونیکی PENTAX ساخت ژاپن است و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود. مدل ETH-510 دارای دقت زاویه ای 10 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.
 • تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-500

  تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-520

  تماس بگیرید
  تئودولیت الکترونیکی PENTAX ساخت ژاپن است و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود. مدل ETH-520 دارای دقت زاویه ای 20 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.
 • تئودولیت دیجیتال استونکس STONEX STT402L

  تئودولیت دیجیتال استونکس STONEX STT402L

  تماس بگیرید
  تئودولیت دیجیتال استونکس STONEX STT402L ساخت ایتالیا و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود.دارای دقت زاویه ای 1 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.
 • تئودولیت دیجیتال استونکس STONEX STT2 Plus

  تئودولیت دیجیتال استونکس STONEX STT2 Plus

  تماس بگیرید
  تئودولیت دیجیتال استونکس STONEX STT2 Plus ساخت ایتالیا و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود.دارای دقت زاویه ای 2 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.

تئودولیت – زاویه یاب
تئودولیت گونه ای از دوربین های نقشه برداری است که به طور خاص جهت قرائت و اندازه گیری دقیق زوایای افقی و عمودی به کار می رود.

به همین دلیل به این گونه دستگاه ها، زاویه سنج یا زاویه یاب نیز گفته می شود.
این تجهیزات به دو دسته کلی تقسیم بندی می شوند:

آنالوگ : که نسل نخست از این سری دستگاه ها هستند و تمام قطعات آن مکانیکی است.

دیجیتال : که نسل نوین تئودولیت ها بوده و دارای صفحه نمایش دیجیتالی جهت نمایش زاویه هستند.

تئودولیت های دیجیتالی با باتری کار می کنند.

با به کار بردن قوانین مثلثاتی می توان از این دستگاه ها برای تخمین مسافت نیز بهره برد.

البته با ظهور توتال استیشن از نقش این تجهیزات بسیار کاسته شده است.

از زاویه یاب ها می توان در کنترل شاقولی بودن ستون هنگام قالب بندی یا کار گذاشتن تیرهای فلزی بهره برد.
Theodolite
Theodolite is a surveying instrument that was used by surveyor to read the horizontal and vertical angle in construction projects.
Theodolite, basic surveying instrument of unknown origin but going back to the 16th-century English mathematician Leonard Digges; it is used to measure horizontal and vertical angles. In its modern form it consists of a telescope mounted to swivel both horizontally and vertically.
A theodolite works by combining optical plummets (or plumb bobs), a spirit (bubble level), and graduated circles to find vertical and horizontal angles in surveying. An optical plummet ensures the theodolite is placed as close to exactly vertical above the survey point.