متر چرخ دار

متر چرخ دار با کیفیت بالا و قیمت مناسب
متر چرخ دار برای تخمین مسافت های غیر مستقیم و طولانی در نقشه برداری کاربرد بیشتری دارد و به دو دسته مترهای چرخ دار دیجیتال و آنالوگ تقسیم بندی می گردد.

این دستگاه ها دارای دقتی قابل قبول برای تعیین مسافت بوده و به دلیل تماس مستقیم با زمین ، دارای دوام بالایی هستند.

این مترهای چرخدار به دو دسته کلی تقسیم می شوند :

مترهای چرخ دار آنالوگ که دارای کنتور (شمارنده) فیزیکی و آنالوگ هستند.
مترهای چرخ دار دیجیتال که از یک کنتور دیجیتال بهره مند هستند.

مزیت مترهای چرخ دار دیجیتال که دارای کنتور دیجیتالی هستند امکان تغییر واحد اندازه گیری است که به کاربر کمک می کند تا در صورت نیاز به تغییر واحد طولی بتواند با فشار یک دکمه واحد اندازه گیری طول را عوض نماید.

تفاوت متر های چرخ دار در اندازه چرخ نیز می باشد در پروژه هایی که مسافت های بسیار طولانی جهت اندازه گیری وجود دارد ترجیح کارفرما بر خرید مترهای چرخدار با چرخ بزرگ است تا استهلاک چرخ متر و نوار محافظ اصلی آن کاهش پیدا کند و هم دقت بیشتری در مسافت یابی حاصل گردد.
Measuring Wheel with high quality and best price
Measuring wheels are used to measure the long distances in the road and railway construction and many surveying projects.
Measuring wheels are divided into two categories of digital and analogue counters.
The analogue models are heavy duty made in Germany with highest durability in terms of using in projects.
 The digital display help the user to change the measuring unit of distance with just press of a button.