allmapsoft

کمپانی allmapsoft در زمینه طراحی نرم افزارهای دانلود تصاویر نقشه های دیجیتال و تصاویر هوایی جهت قرارگیری به صورت کاشی وار در کنار هم فعالیت دارد.

نقشه های جغرافیایی و تصویری از همیت بالایی برخوردار هستند زیرا حاوی حجم زیادی از داده‌های جغرافیایی مانند جاده‌ها، ساختمان‌ها و اماکن دیدنی می‌توانند به این بانک اطلاعاتی اضافه شوند.

allmapsoft برنامه های کاربردی برای دانلود نقشه های Google, Yahoo, Bing , OpenStreetMap ارائه می نماید. همانطور که می دانید Google, Yahoo, Bing, دارای بخشی به نام map می باشند که می توانید نقشه های مختلف راه ها و… از آنجا دریافت کنید. نرم افزارهای AllMapSoft Universal Maps Downloader می تواند نقشه های این بخش سرویس های نامبرده را دانلود کند با این امکان اضافی که نرم افزار قسمت های مختلف نقشه ها را باهم ادغام می کند و این قابلیت در هنگام zoom در یک منظقه که فقط می توانید بخشی از آن را ببینید و دیگر قسمت ها در zoom کمتر قابل رویت است، به کاربر کمک می کند که با ادغام قسمت های مختلف یک نقشه واحد در اختیار داشته باشد.

از جمله نرم افزارهای نقشه برداری این کمپانی می توان به نرم افزار های ذیل اشاره کرد:

  • Offline Map Maker
  • Universal Maps Downloader
  • Google Maps Downloader
  • Google Satellite Maps Downloader
  • Google earth images downloader
  • Google Birdseye Maps Downloader
  • Google StreetView Images Downloader
  • OpenstreetMap Downloader
  • Yandex Maps Downloader

AllMapSoft Universal Maps Downloader

We provide tools that can download small tile images from many maps providers.

You can easily get small tile images from lots of online maps with these tools.

And you can make the small tiles into one big offline map by allmapsoft surveying software downloader.

After downloading, you can view the maps offline by allmapsoft surveying software ‘s Maps Viewer, or you can combine the small images into one big map image. You even can export all tiles to a mbtiles format database. If you want to make a map of your city by yourself, it is very useful for you.