گیرنده دستی GIS استونکس S500
گیرنده GIS دقیق STONEX مدل S500
گیرنده دستی GIS استونکس S500
گیرنده GIS دقیق STONEX مدل S500

گیرنده دستی کوچک اما قدرتمند STONEX ایتالیا مدل S500 با داشتن 432 کانال، از همه سیستم های ناوبری جهانی پشتیبانی کرده و در صورت اتصال به سامانه های CORS می تواند به دقت تعیین موقعیت 3 سانتیمتر نیز برسد.