نرم افزار ماکروسرویی فیلدجنیوس
نرم افزار پیشرفته فیلدجنیوس
نرم افزار نقشه برداری FieldGenius
نرم افزار پیشرفته Microsurvey FieldGenius
نرم افزار پیشرفته FieldGenius
نرم افزار گرافیکی و کاربرپسند فیلدجنیوس
نرم افزار ویندوزی فیلدجنیوس
نرم افزار ماکروسرویی فیلدجنیوس
نرم افزار پیشرفته فیلدجنیوس
نرم افزار نقشه برداری FieldGenius
نرم افزار پیشرفته Microsurvey FieldGenius
نرم افزار پیشرفته FieldGenius
نرم افزار گرافیکی و کاربرپسند فیلدجنیوس
نرم افزار ویندوزی فیلدجنیوس

نرم افزار ماکروسرویی FieldGeniusMicrosurvey Fieldgenius Windows Software


نرم افزار فوق پیشرفته و بسیار کارآمد FieldGenius محصولی از شرکت Microsurvey کانادا ورژن 11.3.0.383 با انواع برنامه های برداشت، پیاده سازی و محاسبات برای انواع گیرنده های GPS/GNSS و توتال استیشن