شاقول وزنه ای استیل
شاقول وزنه ای استیل
شاقول وزنه ای استیل
شاقول وزنه ای استیل

شاقول وزنه ای استیلSteel Plumb Bob


شاقول وزنه ای از جنس استیل با وزنی بالا و پایداری بسیار مناسب جهت سانتراژ نمودن دقیق انواع ترازیاب و تئودولیت و هر دستگاه نقشه برداری که به نوعی با استقرار دقیق سروکار دارد.