شاقول وزنه ای استیل
شاقول وزنه ای استیل
شاقول وزنه ای استیل
شاقول وزنه ای استیل

شاقول وزنه ای از جنس استیل با وزنی بالا و پایداری بسیار مناسب جهت سانتراژ نمودن دقیق انواع ترازیاب و تئودولیت و هر دستگاه نقشه برداری که به نوعی با استقرار دقیق سروکار دارد.