مینی منشور صنعتی مدل GMP101
مینی منشور صنعتی مدل GMP101
مینی منشور صنعتی مدل GMP101
مینی منشور صنعتی مدل GMP101
مینی منشور صنعتی مدل GMP101
مینی منشور صنعتی مدل GMP101

مینی منشور صنعتی مدل GMP101GMP101


ریال

موجود در انبار

مینی منشور صنعتی مدل GMP101 با کیفیت ساخت بسیار خوب و ثابت منشوری حقیقی 0 میلیمتر مناسب برای انواع پروژه های ساختمانی و به ویژه صنعتی