آداپتور متر لیزری لایکا LSA 360-S
آداپتور متر لیزری Leica مدل LSA 360-S
آداپتور متر لیزری Leica مدل LSA 360-S
آداپتور متر لیزری لایکا LSA 360-S
آداپتور متر لیزری Leica مدل LSA 360-S
آداپتور متر لیزری Leica مدل LSA 360-S

آداپتور متر لیزری Leica مدل LSA 360-S مناسب برای نصب بر روی انواع ژالن ها و اندازه گیری ارتفاع های دور از دسترس و یا محاسبه آفست به ویژه هنگام برداشت با گیرنده های GNSS/GPS