تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-500
تئودولیت الکترونیکی ETH-500 پنتاکس ژاپن
تئودولیت دیجیتال ETH-500 پنتاکس
تئودولیت دیجیتال PENTAX سری ETH-500
تئودولیت دیجیتال پنتاکس سری ETH-500
تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-500
تئودولیت الکترونیکی ETH-500 پنتاکس ژاپن
تئودولیت دیجیتال ETH-500 پنتاکس
تئودولیت دیجیتال PENTAX سری ETH-500
تئودولیت دیجیتال پنتاکس سری ETH-500

تئودولیت دیجیتال پنتاکس ETH-505Pentax ETH-505


تئودولیت الکترونیکی PENTAX ساخت ژاپن است و برای اندازه گیری زاویه های افقی و عمودی به صورتی کاملاً دقیق به کار می رود. مدل ETH-505 دارای دقت زاویه ای 5 ثانیه بوده و با بزرگنمایی 30 برابری لنز خود در هر دو سمت برخوردار از صفحه نمایش بزرگ می باشد.