سه پایه لایکا GST05L
سه پایه Leica مدل GST05L
سه پایه آلومینیومی لایکا مدل GST05L
سه پایه لایکا GST05L
سه پایه Leica مدل GST05L
سه پایه آلومینیومی لایکا مدل GST05L

سه پایه آلومینیومی Leica مدل GST05L جزو سه پایه های متوسط بوده و برای قرار دادن منشور، گیرنده های GPS و GNSS، ترازیابی و … بسیار مناسب می باشد.