منشور 360 درجه لایکا GRZ4
منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ4
منشور 360 درجه لایکا GRZ4
منشور 360 درجه لایکا مدل GRZ4

منشور 360 درجه لایکا GRZ4Leica GRZ4


منشور 360 درجه Leica مدل GRZ4 جهت برداشت و پیاده سازی نقاط توسط توتال استشین های رباتیک و موتورایز و نیز سهولت در انجام پروژه ها توسط توتال استیشن های معمولی به کار می رود.