منشور 360 درجه لایکا GRZ4
منشور 360 درجه لایکا GRZ4
Leica GRZ4 360deg Prism
Leica GRZ4 360deg Prism
منشور 360 درجه لایکا GRZ4
منشور 360 درجه لایکا GRZ4
Leica GRZ4 360deg Prism
Leica GRZ4 360deg Prism

منشور 360 درجه لایکا GRZ4Leica GRZ4


منشور 360 درجه لایکا GRZ4 ساخت Leica جهت برداشت و پیاده سازی نقاط توسط توتال استشین های رباتیک و موتورایز و نیز سهولت در انجام پروژه ها توسط توتال استیشن های معمولی به کار می رود.