فاصله سنج لیزری Mileseey S9
متر لیزری مایلسی مدل S9
فاصله یاب لیزری Mileseey S9
متر لیزری S9 مایلسی
فاصله سنج لیزری Mileseey S9
متر لیزری مایلسی مدل S9
فاصله یاب لیزری Mileseey S9
متر لیزری S9 مایلسی

متر لیزری مایلسی S9-40mMileseey S9-40m


متر لیزری مایلسی مدل S9-40m از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و در شرایط مناسب تا 40 متر را اندازه گیری می نماید. 2 تراز استوانه ای بر روی بدنه داشته و با وجود چندین برنامه و تابع کاربردی از فناوری عدم تداخل امواج لیزر و تصحیح اثر دمای محیط نیز برخوردار می باشد.