منشور 360 درجه لایکا GRZ122
منشور 360 لایکا مدل GRZ122
منشور 360 درجه ای Leica GRZ122
منشور 360 لایکا مدل GRZ122
منشور 360 درجه لایکا GRZ122
منشور 360 لایکا مدل GRZ122
منشور 360 درجه ای Leica GRZ122
منشور 360 لایکا مدل GRZ122

منشور 360 درجه لایکا GRZ122Leica GRZ122


منشور 360 درجه لایکا GRZ122 ساخت leica Geosystems برای فاصله یابی از هر جهت توسط توتال استیشن طراحی شده و همچنین می توان از آن در ترکیب با گیرنده های هوشمند GPS و GNSS لایکا بهره برد.