مینی منشور لایکا GMP111-0
مینی منشور Leica GMP111-0
مینی منشور Leica GMP111-0
مینی منشور لایکا GMP111-0
مینی منشور Leica GMP111-0
مینی منشور Leica GMP111-0

مینی منشور لایکا GMP111-0Leica GMP111-0


مینی منشور Leica مدل GMP111-0 با استفاده از شیشه های بسیار با کیفیت تولید شده و ثابت منشوری آن 0 میلیمتر (برای توتال استیشن های لایکا) و 34.4- میلیمتر (برای سایر توتال استیشن ها) مناسب برای انواع پروژه های ساختمانی و صنعتی می باشد.