تراز لیزری بی ام آی autoCROSS 3
تراز لیزری خطی BMI مدل autoCROSS 3
تراز لیزری خطی BMI مدل autoCROSS 3
تراز لیزری BMI autoCROSS 3
تراز لیزری خطی BMI مدل AutoCROSS 3
تراز لیزری بی ام آی autoCROSS 3
تراز لیزری خطی BMI مدل autoCROSS 3
تراز لیزری خطی BMI مدل autoCROSS 3
تراز لیزری BMI autoCROSS 3
تراز لیزری خطی BMI مدل AutoCROSS 3

تراز لیزری BMI آلمان مدل autoCROSS 3 با داشتن کیفیتی بسیار خوب از خود 2 خط لیزری عمود بر هم منتشر می کند که می توان آن ها را جداگانه روشن نمود. برد این دستگاه تا 20 متر است که با به کار بردن آشکارساز می توان این مقدار را به حداقل 30 متر رساند.