توتال استیشن لایکا TS06plus 7s R1000
توتال استیشن لایکا TS06plus 7s R1000
توتال استیشن لایکا سری FlexLine مدل TS06plus 7s R1000
توتال استیشن لایکا TS06plus 7s R1000
توتال استیشن لایکا TS06plus 7s R1000
توتال استیشن لایکا سری FlexLine مدل TS06plus 7s R1000

توتال استیشن لایکا TS06plus 7s R1000Leica TS06plus 7s R1000


توتال استیشن لایکا TS06plus 7s R1000 ساخت Leica سوئیس با دقت زاویه ای 7 ثانیه و برد اندازه گیری توسط لیزر به میزان 1000 متر، دارای سیستم حرکتی بی نهایت (کلاچی) است که آن را بسیار مناسب کارکردهای با تعداد برداشت نقاط زیاد نموده است.