توتال استیشن حرفه ای Leica TS06plus 5" R500
توتال استیشن لایکا مدل TS06plus 5" R500
توتال استیشن لایکا TS06plus 5" R500
توتال استیشن لایکا مدل TS06plus 5" R500
توتال استیشن Leica TS06plus 5" R500
توتال استیشن حرفه ای Leica TS06plus 5" R500
توتال استیشن لایکا مدل TS06plus 5" R500
توتال استیشن لایکا TS06plus 5" R500
توتال استیشن لایکا مدل TS06plus 5" R500
توتال استیشن Leica TS06plus 5" R500

توتال استیشن لایکا TS06plus 5s R500-2018Leica TS06plus 5s R500


توقف تولید!

توتال استیشن لایکا مدل TS06plus 5” R500 از سری FlexLine بوده و با دقت زاویه ای “5 بسیار مناسب پروژه های عمرانی، ساختمانی و برداشت و پیاده سازی نقاط می باشد. دامنه اندازه گیری فاصله در حالت بدون منشور (با استفاده از لیزر) برای این مدل بیش از 500 متر خواهد بود.