اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR
اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR
اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR
اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR
اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR
اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR

اسکنر دستی استونکس STONEX F6SRSTONEX F6SR


اسکنر دستی استونکس STONEX F6SR برد 4 متر و دقت 90 میکرون در 250 میلیمتر و اتصال وایرلس به تبلت و نرخ اسکن 640000 نقطه در ثانیه، پورت USB ضد آب.