اسکنر دستی استونکس STONEX F6
دمو اسکنر دستی استونکس STONEX F6
راهکار اسکنر دستی استونکس STONEX F6
اسکنر دستی استونکس STONEX F6
دمو اسکنر دستی استونکس STONEX F6
راهکار اسکنر دستی استونکس STONEX F6

اسکنر دستی استونکس STONEX F6STONEX F6


اسکنر دستی استونکس STONEX F6 برد 4.5 متر و دقت 0.1% و اتصال وایرلس به تبلت و نرخ اسکن 640000 نقطه در ثانیه، پورت USB ضد آب.