گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7
گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7

گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7Sanding Shikra T7


گیرنده GNSS ایستگاهی سندیگ Sanding Shikra T7 با برد 965 کانال ساخت SinoGNSS از کمپانی مشهور ComNav Technology با قابلیت دریافت سیگنال های کلیه ماهواره های GNSS از قبیل GPS,GLONASS,GALILEO,BEIDOU و مجهز به تیلت سنسور IMU تا 60 درجه و باتری 6800 میلی آمپر است.