گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H
گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H

گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7HPentax G7H


گیرنده GNSS ایستگاهی پنتاکس G7H ساخت PENTAX ژاپن با برد 800 کانال ساخت Hemisphere امریکا و پشتیبانی از تمام ماهواره های سیستم های ناوبری جهانی، دارای دو باتری، انواع درگاه های ارتباطی، رابط کاربری Web UI و حسگر تیلت جهت برداشت یا پیاده سازی نقاط در حالت مایل می باشد.