صفحه کلید متر لیزری پنتاکس M-60
صفحه کلید متر لیزری پنتاکس M-60
صفحه کلید متر لیزری پنتاکس M-60
صفحه کلید متر لیزری پنتاکس M-60

صفحه کلید متر لیزری پنتاکس M-60PENTAX M-60 Keypad


صفحه کلید متر لیزری پنتاکس M-60 از جمله قطعات یدکی است که در صورت ضربه شدید و یا ساییدگی از کار می افتد و قابل تعویض و جایگزینی می باشد.