گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70
گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70

گیرنده GNSS ایستگاهی نقشه برداری AT70AT70


گیرنده GNSS ایستگاهی AT70 جی پی اس نقشه برداری ساخت ایران مجهز به برد نواتل کانادا با 555 کانال و مودم 4G و سنسور تیلت و نرم افزار اندرویدی بهمراه باتری داخلی  6800 ملی آمپر با کار کرد بین 16 تا 20 ساعت در حالت Rover.