گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New
گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New

گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A NewSTONEX S900Anew


گیرنده GNSS ایستگاهی استونکس S900A New ساخت STONEX ایتالیا مجهز به برد (تراشه) GNSS ساخت شرکت Hemisphere آمریکا مطابق با به روزترین فناوری ها دارای 800 کانال و سنسور تیلت IMU، سرعت بسیار بالا در ردگیری ماهواره ها، مودم 4g داخلی و همچنین ویژگی aRTK و خدمات تصحیحات سرویس Atlas