سه پایه ژالن گیر پنسی SJR10
سه پایه ژالن گیر پنسی SJR10
سه پایه ژالن گیر پنسی SJR10
سه پایه ژالن گیر پنسی SJR10

سه پایه ژالن گیر پنسی SJR10SJR10


سه پایه ژالن گیر پنسی SJR10 از جنس آلومینیوم مقاوم بوده و دارای یک پنس قوی با پشتیبانی از انواع ژالن ها و پایداری بسیار مناسب می باشد.