میر (شاخص) ترازیابی Leica مدل LS3-85A
میر ترازیابی تلسکوپی Leica LS3-85A
میر (شاخص) ترازیابی لایکا LS3-85A
میر (شاخص) ترازیابی Leica مدل LS3-85A
میر ترازیابی تلسکوپی Leica LS3-85A
میر (شاخص) ترازیابی لایکا LS3-85A

میر (شاخص) ترازیابی لایکا LS3-85ALeica LS3-85A


شاخص (میر) ترازیابی Leica مدل LS3-85A از جنس آلومینیوم بوده و تغییر ارتفاع آن به صورت تلسکوپی می باشد. بیشترین ارتفاع آن به 5 متر می رسد و در یک سمت آن، درجه بندی بر حسب سانتیمتر و در سمت دیگر، درجه بندی میلیمتر درج شده است. این محصول در پهن ترین قسمت خود، عرض 8 سانتیمتری دارد.