میر (شاخص) ترازیابی لایکا LS2-55A
میر ترازیابی تلسکوپی Leica LS2-55A
میر (شاخص) ترازیابی لایکا LS2-55A
میر ترازیابی تلسکوپی Leica LS2-55A

میر (شاخص) ترازیابی لایکا LS2-55ALeica LS2-55A


شاخص (میر) ترازیابی Leica مدل LS2-55A از جنس آلومینیوم بوده و تغییر ارتفاع آن به صورت تلسکوپی می باشد. بیشترین ارتفاع آن به 5 متر می رسد و در یک سمت آن، درجه بندی بر حسب سانتیمتر و در سمت دیگر، درجه بندی میلیمتر درج شده است. این محصول در پهن ترین قسمت خود، عرض 5 سانتیمتری دارد.