اسکنر لیزری سه بعدی تریمبل X7
اسکنر لیزری 3D تریمبل مدل X7
اسکنر لیزری 3D تریمبل مدل x7
اسکنر لیزری سه بعدی تریمبل X7
اسکنر لیزری 3D تریمبل مدل X7
اسکنر لیزری 3D تریمبل مدل x7

اسکنر لیزری سه بعدی تریمبل X7Trimble X7


اسکنر لیزری سه بعدی تریمبل X7 ساخت Trimble آمریکا با برد اسکن تا 80 متر، دقت تعیین موقعیت سه بعدی 2.4 میلیمتر در فاصله 10 متری، سیستم هوشمند کالیبراسیون خودکار و سرعت بالا در اسکن عوارض، توانایی اسکن هر نوع سطح تیره و صاف و صیقلی را دارا است.