سه پایه بی ام آی LASERTECHNIK
سه پایه آسانسوری BMI آلمان
سه پایه خوش ساخت BMI آلمان مدل LASERTECHNIK
سه پایه بی ام آی LASERTECHNIK
سه پایه آسانسوری BMI آلمان
سه پایه خوش ساخت BMI آلمان مدل LASERTECHNIK

سه پایه بی ام آی LASERTECHNIKBMI LASERTECHNIK


سه پایه آلومینیومی LASERTECHNIK محصولی از شرکت BMI آلمان است که کیفیت خارق العاده ای داشته و با سیستم تغییر ارتفاع آسانسوری خود، بسیار مناسب انواع ترازهای لیزری به ویژه نوع دوار آن است.