نرم افزار Carlson SurvPC
نرم افزار کاربردی Carlson SurvPC
نرم افزار Carlson SurvPC
نرم افزار کاربردی Carlson SurvPC

نرم افزار Carlson SurvPCCarlson SurvPC


نرم افزار فوق پیشرفته و بسیار کارآمد SurvPC محصولی از شرکت Carlson آمریکا با انواع برنامه های برداشت، پیاده سازی و محاسبات برای انواع گیرنده های GPS/GNSS و توتال استیشن