منشور دیستومات WILD مدل GDR 2
منشور دیستومات WILD مدل GDR 2
منشور دیستومات WILD مدل GDR 2
منشور دیستومات WILD مدل GDR 2

منشور ویلد GDR 2Wild GDR 2


منشور دو تایی WILD سوییس مدل GDR 2 کاملاً خوش ساخت و با کیفیت جهت تعیین فاصله به وسیله دیستومات