ماهواره

مجله نقشه برداری GPS World May 2022

مجله نقشه برداری GPS World

مجله نقشه برداری GPS World از سال 1989 در صنعت موقعیت یابی جهانی GNSS و ناوبری و زمان بندی PNT فعالیت خود را آغاز کرده است.

0 نظرات
سیستم ناوبری BeiDou چین

سیستم ناوبری BeiDou چین - آغاز خدمات جهانی

سیستم ناوبری BeiDou چین خدمات جهانی را آغاز کرد. دقت موقعیت یابی این سیستم به 10 متر در سطح جهانی و پنج متر در منطقه آسیا و اقیانوس آرام رسيده است.

0 نظرات