شاخص ترازیابی

1 کالا

میر (شاخص) ترازیابی جهت تعیین اختلاف ارتفاع بین نقاط توسط دوربین های ترازیاب (نیوو) مورد استفاده قرار می گیرد.

شاخص ها به دو دسته ساده و بارکد دار تقسیم می شوند. میرهای ساده توسط ترازیاب های اتوماتیک و میرهای بارکد توسط ترازیاب های دیجیتال قابل استفاده می باشند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها