سی اچ سی

شرکت CHC چین با همکاری و استفاده از تجارب بزرگان عرصه GPS/GNSS بسیار پیشرفت داشته و کیفیت محصولات خود را روز به روز ارتقا داده است.
این شرکت امروزه تولیدکننده محصولاتی مانند گیرنده های GPS/GNSS در نسخه های مختلف ایستگاهی، دستی و GIS، تجهیزات هیدروگرافی خودکار، پهپادهای نقشه برداری و … می باشد.