مجله نقشه برداری GIM – دسامبر 2018

مجله نقشه برداری GIM

مجله نقشه برداری GIM – دسامبر 2018

مجله نقشه برداری GIM – دسامبر 2018

نسخه ماه نوامبر و دسامبر مجله نقشه برداری GIM پایانیست بر عملکرد یکساله این ماهنامه در سال 2018 میلادی در زمینه دستاورد های علم نقشه برداری در طی یکساله گذشته.

یکی از ویژگی های اصلی قالب این نسخه از مجله نقشه برداری جمع بندی موضوعاتی در زمینه پردازش داده های فتوگرامتری است.

که دسته بندی ابر نقاط تا شبیه سازی سه بعدی داده های برای مدیریت بحران سیل و سایر حوادث طبیعی مانند رانش و فرسایش خاک را در بر می گیرد.

مراحل و روش های نوین پردازش داده های فتوگرامتری نقش مهمی را در مدیریت بحران دارد.

تصمیم گیری های آینده بر اساس این داده ها در زمینه مدیریت بحران ناشی از حوادثی طبیعی مانند سیل نقش کلیدی را ایفاد می کند.

در این شماره از مجله نقشه برداری دو مقاله در زمینه کاربرد پهپاد UAVs در نقشه برداری معادن مس بزرگ و دیگری در زمینه نقشه برداری طیفی گنجانده شده است.

موضوعات اصلی مورد بررسی در این نسخه از مجله نقشه برداری GIM و به شرح ذیل می باشد :

  • دسته بندی داده های ابر نقاط سه بعدی بر اساس شیء گرایی : تکمیل مدل سه بعدی با اطلاعات افزوده.
  • یکپارچه سازی داده های لایدار با زبان یادگیری ماشین در زمینه هوش مصنوعی.
  • تجارت خانوادگی در پیش زمینه پردازش داده های فتوگرامتری.
  • مسیر موازی نظارت در نقشه برداری و روزنامه نگاری مقالات مجله نقشه برداری.
  • کاربرد پهپاد در زمینه نقشه برداری فتوگرامتری طیفی از پوشش گیاهی سواحل.
  • سیستم تصمیمات آنی مدیریت بحران سیل با قابلیت ارتقا و بروز رسانی تغییرات در حین اجرای پروژه.
  • مونیتورینگ و بررسی توسعه محیط شهری با استفاده از مدل های سه بعدی برداشت شده با کمک پهپاد های نقشه برداری.
  • تحلیل تاثیرات نمایشگاه اینترژئو در سال 2018.

تکنولوژی و نرم افزارهای روز نقشه برداری در مجله نقشه برداری GIM – دسامبر سال 2018

 

برای دانلود مجله نقشه برداری GIM لطفا بر روی لینک کلیک نمایید.

 

این مطلب بر گرفته از سایت GIM Magazine می باشد.
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها