شرایط استفاده از گارانتی

کاربر گرامی،
گارانتی محصول شما از تاریخ خرید کالا که در فاکتور خرید درج شده است، آغاز می گردد.

مدت زمان گارانتی برای هر کالا در فاکتور خرید آورده شده است. برچسب گارانتی دستگاه که در روی جعبه قرار دارد نیز مدت اعتبار گارانتی محصول خریداری شده را مشخص می نماید.

برای پیگیری گارانتی حتماً قبل از تماس با واحد پشتیبانی، شماره فاکتور خرید و سریال دستگاه خود را از قبل آماده داشته باشید.

موارد ذیل شامل گارانتی نمی باشند:

  • هرگونه ضربه و شکستگی ناشی از آن
  • استفاده ناصحیح توسط کاربر
  • باتری و شارژر و کابل
  • تعمیر توسط تعمیرکاران غیر مجاز

عودت کالا برای استفاده از گارانتی به عهده خریدار می باشد.
در صورتی که کالا با پست یا باربری ارسال گردد، مسئولیت صدمات احتمالی حمل، با خریدار می باشد.